วิสัยทัศน์: ตำบลพระยืนน่าอยู่ เกษตรกรก้าวไกล ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรม พร้อมนำการศึกษา พัฒนาประชาชน


กำลังโหลด
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

View ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 29 กันยายน 2560
View ขอเชิญชวนประดับธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย ครบ 100 ปี
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 22 กันยายน 2560
View การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560
View รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากเหตุวาตภัย
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 3 เมษายน 2560
View การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2560

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

New ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๓ โครงการ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 19 มีนาคม 2561

แผนพัฒนาสามปี

View การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2558
View แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ข้อมูล จ.ป.ฐ./กชช.2ค/VDR/TDR

View TDR
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View VDR
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View กชช.2ค
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View ข้อมูล จปฐ 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 10 ตุลาคม 2559

ภาพกิจกรรรม

เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย และจัดนิทรรศการวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยนยน 2560 .....
เมื่อวันที่: 28 กันยายน 2560
จัดนิทรรศการวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลจัดนิทรรศการ วันครบรอบร้อยปีธวชาติไทย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล .....
เมื่อวันที่: 25 กันยายน 2560
การจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ของคนพิการตล .....
เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2560
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯ และสร้างคว .....
เมื่อวันที่: 15 กันยายน 2560
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .....
เมื่อวันที่: 29 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ณ บริเวณโคกป่าช้าบ้านป่าหม้อซึ่งเป็นป่าชุมชน ใน .....
เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560


หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา