กำลังโหลด

ภาพกิจกรรม

View โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561
View โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 7 กรกฎาคม 2561
View โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 20 มิถุนายน 2561
View โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 15 เมษายน 2561
View แต่งชุดไทยใส่บาตร
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 14 เมษายน 2561
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 28 กันยายน 2560
View จัดนิทรรศการวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 25 กันยายน 2560
View การจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2560
View การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 15 กันยายน 2560
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 29 กรกฎาคม 2560
View กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560
View อำเภอพระยืนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ มข.พัฒนา
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของ อปพร.
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 23 มีนาคม 2560
View วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 18 มีนาคม 2560
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ โรงพยาบาลพระยืน และศูนย์พักพิงผู้ไร้ที่พึ่ง ได้ลงพื้นที่ประชาคม กรณี จะปล่อยผู้บำบัดด้านจิตเวชกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 28 กันยายน 2559
View โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 กันยายน 2559
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับ กศน ตำบลพระยืน , โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ผู้นำหมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาชนชาวบ้านป่าหม้อ ร่วมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติรับหรือไม่รับร่าง รัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 3 สิงหาคม 2559
View ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐบาล ผ่าน "ชุดคำพูด"
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 31 มีนาคม 2559
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 11 มกราคม 2559
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับชาวตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 14 ธันวาคม 2558
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 14 ธันวาคม 2558
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ข้าราชการ พ่อค่า ประชาชนเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอพระยืน
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 8 ธันวาคม 2558
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลเข้าร่วมการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร ณ บ้านป่าหม้อ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 พฤศจิกายน 2558
View คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอพระยืน
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 ตุลาคม 2558
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ลงพื้นที่บ้านป่าหม้อ รับแลกขยะพิษ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 15 ตุลาคม 2558
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลจัดอบรมโครงการ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2558
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลจัดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน หลักสูตร การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดบุรัรัมย์
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2558
View การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 24 สิงหาคม 2558
View การประชุมสภาเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 17 สิงหาคม 2558
View การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 23 มิถุนายน 2558

หน้าที่ 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4