กำลังโหลด

ภาพกิจกรรม

View สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ ทต.พระยืนมิ่งมงคล จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ บ้านศิลาทิพย์ ม. 13 และป่าส่าน ม.9
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2561
View การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2561
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 22 สิงหาคม 2561
View 20 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมกับ รพ.สต.พระยืน และชาวบ้านหนองคู ม.5 รณรงค์และกำจัดยุงลาย ด้วยกานพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายและทำความสะอาดหมู่บ้าน
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 20 สิงหาคม 2561
View สภาเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ขั้นรับหลักการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 14 สิงหาคม 2561
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2561
View คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 12 สิงหาคม 2561
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 12 สิงหาคม 2561
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหา มหามงคล ณ หอประชุมอำเภอพระยืน
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 12 สิงหาคม 2561
View ทต.พระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับมูลนิธิใจผูกพัน และศาลาธรรมกิตติคุณป่าหม้อ มอบวีลแชร์ให้กับคนพิการ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 7 สิงหาคม 2561
View ทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลนำกลุ่มผู้สูงอายุศึกษาดูงานจักสาน ที่อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี และเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านจำรุง จังหวัดระยอง เมื่อ 2-3 สิงหาคม 61
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 3 สิงหาคม 2561
View โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561
View โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 7 กรกฎาคม 2561
View โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 20 มิถุนายน 2561
View โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 15 เมษายน 2561
View แต่งชุดไทยใส่บาตร
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 14 เมษายน 2561
View กิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2561
View นายกเทศมนตรีตำบลพระยืนมิ่งมงคลประกาศเจตจำนงสุจริต
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 ตุลาคม 2560
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 28 กันยายน 2560
View จัดนิทรรศการวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 25 กันยายน 2560
View การจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2560
View การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 15 กันยายน 2560
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 29 กรกฎาคม 2560
View กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560
View อำเภอพระยืนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ มข.พัฒนา
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของ อปพร.
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 23 มีนาคม 2560
View วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 18 มีนาคม 2560
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ โรงพยาบาลพระยืน และศูนย์พักพิงผู้ไร้ที่พึ่ง ได้ลงพื้นที่ประชาคม กรณี จะปล่อยผู้บำบัดด้านจิตเวชกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 28 กันยายน 2559
View โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 กันยายน 2559
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับ กศน ตำบลพระยืน , โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ผู้นำหมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาชนชาวบ้านป่าหม้อ ร่วมเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติรับหรือไม่รับร่าง รัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 3 สิงหาคม 2559
View ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐบาล ผ่าน "ชุดคำพูด"
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 31 มีนาคม 2559
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 11 มกราคม 2559
View เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับชาวตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 14 ธันวาคม 2558

หน้าที่ 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5