กำลังโหลด

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ณ บริเวณโคกป่าช้าบ้านป่าหม้อซึ่งเป็นป่าชุมชน ในพื้นประมาณ 3 ไร่ และรอบหนองก่าม จำนวน 100 ต้น

เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560