กำลังโหลด

การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯ และสร้างความเข้าใจให้กับคระกรรมการในการบริหารจัดการต่อไป

เมื่อวันที่: 15 กันยายน 2560