กำลังโหลด

แต่งชุดไทยใส่บาตร

นายอำเภอพระยืนร่วมแต่งชุดไทยใส่บาตรในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล

เมื่อวันที่: 14 เมษายน 2561