กำลังโหลด

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายอำเภอพระยืนเป็นประธานเปิดโครงการ ส่วนกิจกรรมที่จัดได้แก่ การแสดงของผู้สูงอายุ การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง การรดน้ำขอพร และกิจกรรมร่วมกันรำวงระหว่างผู้สูงอายุกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

เมื่อวันที่: 15 เมษายน 2561