กำลังโหลด

20 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมกับ รพ.สต.พระยืน และชาวบ้านหนองคู ม.5 รณรงค์และกำจัดยุงลาย ด้วยกานพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายและทำความสะอาดหมู่บ้าน


เมื่อวันที่: 20 สิงหาคม 2561