กำลังโหลด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ ทต.พระยืนมิ่งมงคล จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ บ้านศิลาทิพย์ ม. 13 และป่าส่าน ม.9


เมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2561