กำลังโหลด

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 12 สิงหาคม 2561


เมื่อวันที่: 12 สิงหาคม 2561