กำลังโหลด

สภาเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ขั้นรับหลักการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 14 สิงหาคม 2561


เมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2561