วิสัยทัศน์: ตำบลพระยืนน่าอยู่ เกษตรกรก้าวไกล ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรม พร้อมนำการศึกษา พัฒนาประชาชน


กำลังโหลด
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

View แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ื ประจำปี ๒๕๖๐
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 31 มกราคม 2560

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


แผนพัฒนาสามปี

View การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2558
View แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ข้อมูล จ.ป.ฐ./กชช.2ค/VDR/TDR

View TDR
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View VDR
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View กชช.2ค
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View ข้อมูล จปฐ 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 10 ตุลาคม 2559

ภาพกิจกรรรม

เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร .....
เมื่อวันที่: 29 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ณ บริเวณโคกป่าช้าบ้านป่าหม้อซึ่งเป็นป่าชุมชน ใน .....
เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560
อำเภอพระยืนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ มข.พัฒนา
อำเภอพระยืนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.พัฒนา) จัดทำโครงโรงเรียนพ่อแม่ สำหรับเด็กไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล .....
เมื่อวันที่: 19 กรกฎาคม 2560
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของ อปพร.
นายกเทศมนตรีตำบลพระยืนมิ่งมงคล ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เป็นประธานเปิดประชุม อปพร. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิ .....
เมื่อวันที่: 23 มีนาคม 2560
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
18 มีนาคม 2560 เป็นวันท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นการรำลึกถึงรัชกาลที่ 5 ที่ทรงให้กำเนิกการปกครองรูปแบบท้องถิ่นเป็นแห่งแรก คือ การกำหนดให้ตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลฉลอม เ .....
เมื่อวันที่: 18 มีนาคม 2560
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ โรงพยาบาลพระยืน และศูนย์พักพิงผู้ไร้ที่พึ่ง ได้ลงพื้นที่ประชาคม กรณี จะปล่อยผู้บำบัดด้านจิตเวชกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน
.....
เมื่อวันที่: 28 กันยายน 2559


หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา