วิสัยทัศน์: ตำบลพระยืนน่าอยู่ เกษตรกรก้าวไกล ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรม พร้อมนำการศึกษา พัฒนาประชาชน


กำลังโหลด
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

View ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 29 กันยายน 2560
View ขอเชิญชวนประดับธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย ครบ 100 ปี
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 22 กันยายน 2560
View การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560
View รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากเหตุวาตภัย
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 3 เมษายน 2560

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

View ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม ) ภาคเรียนที่ 2/2561
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 26 ตุลาคม 2561
View ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 24 ตุลาคม 2561

แผนพัฒนาสามปี

View การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2558
View แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

View เทศบัญญัติงบประมาณปี 2561
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 5 ตุลาคม 2560

ข้อมูล จ.ป.ฐ./กชช.2ค/VDR/TDR

View TDR
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View VDR
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View กชช.2ค
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View ข้อมูล จปฐ 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 10 ตุลาคม 2559

ภาพกิจกรรรม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ ทต.พระยืนมิ่งมงคล จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ณ บ้านศิลาทิพย์ ม. 13 และป่าส่าน ม.9
.....
เมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2561
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2561
.....
เมื่อวันที่: 22 สิงหาคม 2561
20 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมกับ รพ.สต.พระยืน และชาวบ้านหนองคู ม.5 รณรงค์และกำจัดยุงลาย ด้วยกานพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายและทำความสะอาดหมู่บ้าน
.....
เมื่อวันที่: 20 สิงหาคม 2561
สภาเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ขั้นรับหลักการเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 14 สิงหาคม 2561
.....
เมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2561
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 12 สิงหาคม 2561
.....
เมื่อวันที่: 12 สิงหาคม 2561
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหา มหามงคล ณ หอประชุมอำเภอพระยืน
.....
เมื่อวันที่: 12 สิงหาคม 2561


หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ