วิสัยทัศน์: ตำบลพระยืนน่าอยู่ เกษตรกรก้าวไกล ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรม พร้อมนำการศึกษา พัฒนาประชาชน


กำลังโหลด
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

View ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 29 กันยายน 2560
View ขอเชิญชวนประดับธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย ครบ 100 ปี
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 22 กันยายน 2560
View การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 27 กรกฎาคม 2560
View รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากเหตุวาตภัย
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 3 เมษายน 2560
View การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2560

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

New ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 12 กรกฎาคม 2561
View ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2561
View ประกาศราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 16 พฤษภาคม 2561

แผนพัฒนาสามปี

View การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2558
View แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย


ข้อมูล จ.ป.ฐ./กชช.2ค/VDR/TDR

View TDR
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View VDR
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View กชช.2ค
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 13 ตุลาคม 2559
View ข้อมูล จปฐ 2559
โดย: ทต.พระยืนมิ่งมงคล เมื่อวันที่: 10 ตุลาคม 2559

ภาพกิจกรรรม

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายอำเภอพระยืนเป็นประธานเปิดโ .....
เมื่อวันที่: 15 เมษายน 2561
แต่งชุดไทยใส่บาตร
นายอำเภอพระยืนร่วมแต่งชุดไทยใส่บาตรในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล .....
เมื่อวันที่: 14 เมษายน 2561
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลร่วมพิธีวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย และจัดนิทรรศการวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยนยน 2560 .....
เมื่อวันที่: 28 กันยายน 2560
จัดนิทรรศการวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลจัดนิทรรศการ วันครบรอบร้อยปีธวชาติไทย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล .....
เมื่อวันที่: 25 กันยายน 2560
การจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ของคนพิการตล .....
เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2560
การประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฯ และสร้างคว .....
เมื่อวันที่: 15 กันยายน 2560


หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา