ขอเชิญชวนประดับธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย ครบ 100 ปี
 
ลงวันที่:
22 กันยายน 2560
รายละเอียด:
ธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย เริ่มใช้เมื่อ 28 กันยายน 2460 และจะครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2560 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ที่สำคัญต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด: