การประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
 
ลงวันที่:
27 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด:
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคลจะประชุมสภาเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ในเดือน สิงหาคม 2560 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารดาวน์โหลด: