การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2
 
ลงวันที่:
16 มีนาคม 2560
รายละเอียด:
เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล จะประชุมสถาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 โดยกำหนดห้วงระยะเวลาประชุมตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2560 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารดาวน์โหลด: