นายกเทศมนตรีแสดงเจตจำนงในการทำงานอย่างสุจริต
 
ลงวันที่:
24 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด:
นายกเทศมนตรีตำบลพระยืนมิ่งมงคลได้แสดงเจตจำนงสุจริต โดยได้จัดทำเป็นประกาศเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เรื่อง แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
เอกสารดาวน์โหลด: