ประกาศเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อประเมินและชำระภาษี ป้าย ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ,ภาษีบำรุงทั้องที่ ประจำปี 2561
 
ลงวันที่:
4 มกราคม 2561
รายละเอียด:
 
เอกสารดาวน์โหลด: