กำลังโหลด

สถานที่ท่องเที่ยว

พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ บ้านโนนบ่อหมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ประวัติความเป็นมา

                  พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ หรือชาวบ้านเรียกว่าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำจากหินทรายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยขอมราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ขนาดหน้าตักกว้าง 0.75 เมตร ความสูง 0.90 เมตร ฐานพระพุทธรูปสูง 1.25 เมตร ประดิษฐานอยู่อาคารเสนาสนะ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 หลัง สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อองค์ตื้อ พื้นที่บริเวณนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่สมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่บ้านโนนบ่อหมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ห่างจากวัดสุทธิมงคลบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และอยู่ห่างจากอำเภอพระยืน 3 กิโลเมตร
                  พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ประชาชนในเขตอำเภอพระยืน โดยเฉพาะชาวบ้านโนนบ่อ ทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4, 12 และ 15 ได้ให้ความเคารพเลื่อมใสอย่างมากมาเป็นเวลาช้านาน ชาวบ้านโนนบ่อจะประกอบอาชีพขายผ้ากันสาด ซึ่งก่อน และหลังออกเดินทางไปค้าขายผ้ากันสาดในต่างกิ่น หรือต่างจังหวัด ก็จะมาสักการะ บูชา กราบไหว้ สาบาน ขอพรให้เดินทางปลอดภัย ค้าขายได้กำไร ร่ำรวย โดยปฏิบัติสือต่อกันมาเรื่อยๆ และในวันที่ 31 ธันวาคม ถึง วันที่ 1 มกราคมของทุกปี ชาวบ้านจะจัดงานสมโภชน์พระเจ้าหญ่องค์ตื้อ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม จัดให้มีขบวนแห่ของชาวบ้านโนนบ่อทั้ง 3 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเคารพ สักการะองค์ตื้อ ตอนกลางคืนจะจุดพลุ ตะไล มีมหรสพสมโภชน์ตลอดคืน และในวันที่ 1 มกราคม จะมีการทำบุญตักบาตร และพิธีสู่ขวัญรถยนต์ ซึ่งชาวบ้านโนนบ่อจะนำรถยนต์ทุกคันที่มีในหมู่บ้านมาเข้าร่วมพิธีสู่ขวัญรถ และหลังเสร็จพิธีผู้สูงอายุ และบุคคลสำคัญในหมู่บ้านจะร่วมกันผูกเส้นด้ายมงคลที่ผ่านพิธีสู่ขวัญมาแล้วผูกข้อมือให้กับผู้ที่เป็นคนขับรถทุกคัน และผู้มาร่วมงานประเพณี พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรเพื่อความเป็นศิริมงคล เป็นขวัญ และกำลังใจในการค้าขาย และประกอบอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว