กำลังโหลด

กระทู้ถาม - ตอบ

  หัวข้อ ตอบ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบล่าสุด
View ไฟดับ 2 คนผ่านทาง ... 445 9 มกราคม 2560
ท.ต.พระยืนมิ่งมง ...
View หาตำแหน่งว่าง 1 คนอยากย้าย ... 509 10 สิงหาคม 2559
ท.ต.พระยืนมิ่งมง ...
View สอบถามตำแหน่งว่างคับ 1 กำลังหา ... 470 6 กันยายน 2559
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View แมลงวัน 1 คนเดือดร้อ ... 141 14 กรกฎาคม 2560
คนเดือดร้อน ...
View อัพเดทข้อมูลเว็บหน่อยค่ะ 1 บ้านพระยืน ... 150 14 กรกฎาคม 2560
บ้านพระยืน ...
View ขอสอบถามเรื่องตำแหน่งนายช่างโยธาว่างคับ 1 นายช่างต่อ ... 468 13 ตุลาคม 2559
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View สอบถามตำแหน่งว่างคับ 5 อยากโอนย้า ... 1408 3 สิงหาคม 2559
จีระวรรณ ทต.ไร่ ...
View เมื่อไหร่จะไปซ่อมไฟส่งสว่างให้จักเทื่อ 0 คนไทบ้าน ... 474 21 กรกฎาคม 2559
คนไทบ้าน ...
View เมื่อไหร่จะไปซ่อมไฟส่งสว่างให้จักเทื่อ 0 คนไทบ้าน ... 487 21 กรกฎาคม 2559
คนไทบ้าน ...
View ไฟมืดกะมืด 0 คนใช้ทาง ... 506 15 กรกฎาคม 2559
คนใช้ทาง ...
View ไฟมืดกะมืด 0 คนใช้ทาง ... 454 15 กรกฎาคม 2559
คนใช้ทาง ...
View ไฟดับ 0 คนเอาน้ำ ... 483 30 มิถุนายน 2559
คนเอาน้ำ ...
View ไฟดับ 0 คนเอาน้ำ ... 454 30 มิถุนายน 2559
คนเอาน้ำ ...
View ไฟฟ้าดับ 0 เด็กบ้านๆๆ ... 511 29 มิถุนายน 2559
เด็กบ้านๆๆ ...
View ไฟฟ้าดับ 0 เด็กบ้านๆๆ ... 542 29 มิถุนายน 2559
เด็กบ้านๆๆ ...
View สอบถามตำแหน่ง จพง.การเงิน หรือ จัดเก็บ 2 kk ... 793 12 พฤศจิกายน 2558
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View สอบถามตำแหน่ง จพง.การเงิน หรือ จัดเก็บ 0 kk ... 762 1 พฤศจิกายน 2558
kk ...
View ขอสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 1 หาที่ย้าย ... 870 22 กันยายน 2558
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View สอบถามหาข้อมูลบุคคลครับ 0 สุรารักษ์ ... 879 13 กรกฎาคม 2558
สุรารักษ์ ...
View ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต 0 เดลส์เน็ท ... 834 23 มิถุนายน 2558
เดลส์เน็ท ...
View น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน 2 pilin ... 1155 31 ตุลาคม 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน 0 pilin ... 922 20 กันยายน 2557
pilin ...
View น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน 0 pilin ... 983 20 กันยายน 2557
pilin ...
View ขอความอนุเคราะห์น้ำใช้ 0 นายสมศรี ... 1000 9 กันยายน 2557
นายสมศรี อุดจัน ...
View ไฟฟ้าไม่สวาง 2 นงประยงค์ ... 984 29 สิงหาคม 2557
ประยงค์ ...
View เชิญชวนชาวตำบลพระยืน ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางนี้ 0 ทต.พระยืนม ... 1088 12 มิถุนายน 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View ชมเชย อปพร 0 ทต.พระยืนม ... 1091 2 มิถุนายน 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View ไฟฟ้าไม่สวาง 0 ทต.พระยืนม ... 996 2 มิถุนายน 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 0 ทต.พระยืนม ... 1404 11 ตุลาคม 2556
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...