กำลังโหลด

กระทู้ถาม - ตอบ

  หัวข้อ ตอบ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบล่าสุด
View ไฟดับ 2 คนผ่านทาง ... 363 9 มกราคม 2560
ท.ต.พระยืนมิ่งมง ...
View หาตำแหน่งว่าง 1 คนอยากย้าย ... 431 10 สิงหาคม 2559
ท.ต.พระยืนมิ่งมง ...
View สอบถามตำแหน่งว่างคับ 1 กำลังหา ... 401 6 กันยายน 2559
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View แมลงวัน 1 คนเดือดร้อ ... 93 14 กรกฎาคม 2560
คนเดือดร้อน ...
View อัพเดทข้อมูลเว็บหน่อยค่ะ 1 บ้านพระยืน ... 100 14 กรกฎาคม 2560
บ้านพระยืน ...
View ขอสอบถามเรื่องตำแหน่งนายช่างโยธาว่างคับ 1 นายช่างต่อ ... 390 13 ตุลาคม 2559
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View สอบถามตำแหน่งว่างคับ 5 อยากโอนย้า ... 1293 3 สิงหาคม 2559
จีระวรรณ ทต.ไร่ ...
View เมื่อไหร่จะไปซ่อมไฟส่งสว่างให้จักเทื่อ 0 คนไทบ้าน ... 403 21 กรกฎาคม 2559
คนไทบ้าน ...
View เมื่อไหร่จะไปซ่อมไฟส่งสว่างให้จักเทื่อ 0 คนไทบ้าน ... 400 21 กรกฎาคม 2559
คนไทบ้าน ...
View ไฟมืดกะมืด 0 คนใช้ทาง ... 422 15 กรกฎาคม 2559
คนใช้ทาง ...
View ไฟมืดกะมืด 0 คนใช้ทาง ... 378 15 กรกฎาคม 2559
คนใช้ทาง ...
View ไฟดับ 0 คนเอาน้ำ ... 402 30 มิถุนายน 2559
คนเอาน้ำ ...
View ไฟดับ 0 คนเอาน้ำ ... 381 30 มิถุนายน 2559
คนเอาน้ำ ...
View ไฟฟ้าดับ 0 เด็กบ้านๆๆ ... 424 29 มิถุนายน 2559
เด็กบ้านๆๆ ...
View ไฟฟ้าดับ 0 เด็กบ้านๆๆ ... 456 29 มิถุนายน 2559
เด็กบ้านๆๆ ...
View สอบถามตำแหน่ง จพง.การเงิน หรือ จัดเก็บ 2 kk ... 707 12 พฤศจิกายน 2558
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View สอบถามตำแหน่ง จพง.การเงิน หรือ จัดเก็บ 0 kk ... 675 1 พฤศจิกายน 2558
kk ...
View ขอสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ 1 หาที่ย้าย ... 781 22 กันยายน 2558
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View สอบถามหาข้อมูลบุคคลครับ 0 สุรารักษ์ ... 795 13 กรกฎาคม 2558
สุรารักษ์ ...
View ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต 0 เดลส์เน็ท ... 752 23 มิถุนายน 2558
เดลส์เน็ท ...
View น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน 2 pilin ... 1054 31 ตุลาคม 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน 0 pilin ... 837 20 กันยายน 2557
pilin ...
View น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน 0 pilin ... 899 20 กันยายน 2557
pilin ...
View ขอความอนุเคราะห์น้ำใช้ 0 นายสมศรี ... 905 9 กันยายน 2557
นายสมศรี อุดจัน ...
View ไฟฟ้าไม่สวาง 2 นงประยงค์ ... 904 29 สิงหาคม 2557
ประยงค์ ...
View เชิญชวนชาวตำบลพระยืน ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางนี้ 0 ทต.พระยืนม ... 1005 12 มิถุนายน 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View ชมเชย อปพร 0 ทต.พระยืนม ... 1008 2 มิถุนายน 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View ไฟฟ้าไม่สวาง 0 ทต.พระยืนม ... 908 2 มิถุนายน 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...
View การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 0 ทต.พระยืนม ... 1323 11 ตุลาคม 2556
ทต.พระยืนมิ่งมงค ...