กำลังโหลด
น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน
เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2557
pilin
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
น้ำประปาที่บ้านโนนบ่อ หมู่12 ได้รับความเดือดร้อนมาหลายเดือน เนื่องจากน้ำประปาที่ใช้กันมีสีน้ำตาล และกลิ่นเหม็นเน่ามาก และมีเศษดินปะปน ชาวบ้านเดือดร้อนร้องทุกข์ไปไม่มีคนแก้ไข ค่าน้ำประปาก็เสียปกติ แต่คุณภาพน้ำไม่มีคุณภาพและเสียสุขอนามัยอย่างมาก เป็นปัญหาประจำทุกๆปี แก้ไขแค่ชั่วคราวพอใช้ และก้เป็นซ้ำๆ หากทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางเทศบาลไม่เร่งแก้ปัญหานี้ จะส่งเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณาปัญหานี้ ที่แก้ไขไม่ได้เข้าตรวจสอบ ขอความกรุณาอย่านิ่งเฉยปัญหานี้ เพราะเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมาก ใช้อาบใข้ซักผ้า ล้างจานก็ไม่ได้เลย ดิฉันไม่ทราบว่าหมู่อื่นจะประสบปัญหานี่หรือไม่ หรือเป็นการขาดการใส่ใจปฏิบัติงานของทางผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะหากเร่งมาตรวจสอบปัญหาดังกล่าว

ตอบ:น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน
เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงคล
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
น้ำประปาทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล เป็นของแต่ละหมู่บ้านซึ่งเป็นการบริหารจัดการของคณะกรรมการหมู่บ้าน เท่าที่ผ่านมาเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมบำรุงบ้าง เท่าที่จำเป็น ส่วนการบริหารจัดการน้ำ คุณภาพน้ำ และหรือค่าน้ำ เทศบาลไม่ใช่ผู้ดำเนินการในส่วนนี้ จึงเรียนมาให้ทราบ

ตอบ:น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน
เมื่อวันที่: 31 ตุลาคม 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงคล
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
กิจการหลายๆอย่างในหมู่บ้าน ถ้าไม่ได้โอนมาให้เป็นของเทศบาล ตามระเบียบแล้วเทศบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะยังเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นๆ