กำลังโหลด
ขอสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ
เมื่อวันที่: 10 กันยายน 2558
หาที่ย้าย
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
ทต.พระยืนมิ่งมงคล มีตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการว่างบ้างไหมค้ะ พอดีกำลังหาที่ย้าย หรือ จพง.ที่เกื้อกูลค่ะ(จบ.ปวส.บัญชี)

ตอบ:ขอสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ
เมื่อวันที่: 22 กันยายน 2558
ทต.พระยืนมิ่งมงคล
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
ไม่มีค่ะ