กำลังโหลด
ไฟดับ
เมื่อวันที่: 30 มิถุนายน 2559
คนเอาน้ำ
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
ทำไมไฟฟ้าส่องสว่างตรงที่มาเอาน้ำสำหรับบริการประชาชนไม่มีไฟเลยอันตรายสำหรับผู้มาเอาน้ำและผู้เดินทาง รบกวนผู้มีอำนาจช่วยประสานงานให้ด้วยครับ