กำลังโหลด
ไฟฟ้าไม่สวาง
เมื่อวันที่: 28 สิงหาคม 2557
นงประยงค์
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสี่แยกบ้านแม่ประยงค์ บุญสวัสดิ์กุลชัย บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 11 ไม่สว่าง ขอความอนุเคราะห์มาซ่อมแซมให้ด้วย

ตอบ:ไฟฟ้าไม่สวาง
เมื่อวันที่: 28 สิงหาคม 2557
ทต.พระยืนมิ่งมงคล
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
เทศบาลตำบลพระยืนได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมตามคำขอแล้ว

ตอบ:ไฟฟ้าไม่สวาง
เมื่อวันที่: 29 สิงหาคม 2557
ประยงค์
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
ขอบคุณที่ซ่อมไฟฟ้าให้อย่างรวดเร็ว