กำลังโหลด
น้ำประปาเน่าเสียมากเร่งตรวจด่วน
เมื่อวันที่: 20 กันยายน 2557
pilin
ip:
ตอบโดยอ้างอิงข้อความแก้ไข/ลบข้อความลบข้อความ
น้ำประปาที่บ้านโนนบ่อ หมู่12 ได้รับความเดือดร้อนมาหลายเดือน เนื่องจากน้ำประปาที่ใช้กันมีสีน้ำตาล และกลิ่นเหม็นเน่ามาก และมีเศษดินปะปน ชาวบ้านเดือดร้อนร้องทุกข์ไปไม่มีคนแก้ไข ค่าน้ำประปาก็เสียปกติ แต่คุณภาพน้ำไม่มีคุณภาพและเสียสุขอนามัยอย่างมาก เป็นปัญหาประจำทุกๆปี แก้ไขแค่ชั่วคราวพอใช้ และก้เป็นซ้ำๆ หากทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางเทศบาลไม่เร่งแก้ปัญหานี้ จะส่งเรื่องร้องทุกข์เพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณาปัญหานี้ ที่แก้ไขไม่ได้เข้าตรวจสอบ ขอความกรุณาอย่านิ่งเฉยปัญหานี้ เพราะเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างมาก ใช้อาบใข้ซักผ้า ล้างจานก็ไม่ได้เลย ดิฉันไม่ทราบว่าหมู่อื่นจะประสบปัญหานี่หรือไม่ หรือเป็นการขาดการใส่ใจปฏิบัติงานของทางผู้ใหญ่บ้าน ขอบคุณล่วงหน้าค่ะหากเร่งมาตรวจสอบปัญหาดังกล่าว